Polityka prywatności danych na Facebooku KAMAN Beauty

data publikacji 19.12.2023r.

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością na Facebooku.Dokument, który czytasz, jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będziemy informować Cię o zmianach i podawać aktualną wersję dokumentu.
Administrator danychAdministratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z naszą działalnością internetową jest KAMAN Tomasz Więch Sp. K-A z siedzibą w Kozłówku pod adresem Kozłówek 55a, 38-126 Markuszowa, NIP: 8191674847, REGON 52081297100000, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000943545.
Kogo dotyczy ta polityka?Ta polityka ma zastosowanie do Ciebie, jeżeli wchodzisz w nami w interakcje na Facebooku (np. poprzez czat), lubisz lub obserwujesz naszą stronę na Facebooku albo zostawiasz reakcje lub komentarze pod naszymi postami lub komentarzami.

Podstawowe informacje

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (numer wyroku: C-210/16) Facebook (obecnie: Meta Platforms Ireland Limited) jest współadministratorem danych osobowych. Oznacza to, że Facebook współdecyduje z administratorem o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych.

Zaznaczamy jednak, że nie mamy wpływu na to, jak Facebook przetwarza Twoje dane. Aby dowiedzieć się więcej na temat prywatności na Facebooku, możesz zapoznać się z Polityką danych oraz Informacjami na temat stron na Facebooku. Udostępniając Ci te informacje, wypełniamy obowiązki, które nakłada na nas RODO w przypadku współadministrowania danymi z innym podmiotem.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych możesz przeczytać w Polityce prywatności. 

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

CEL PRZETWARZANIAZAKRES DANYCHPODSTAWA PRAWNA
Odpowiedź na Twoją wiadomość/komentarzImię i nazwisko;Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści wiadomości.art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, który pozwala nam na realizację uzasadnionego interesu, administratora danych (zapewnienie komunikacji).
Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych z obowiązków wynikających z prawa).
Zarządzanie stroną lub Grupą na FacebookuImię i nazwisko;Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści Twoich komentarzy na stronie;Twoje reakcje na posty.art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na możliwości prezentowania i rozwoju swoich usług w social mediach).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniamiWszystkie wyżej wymienione daneart. 6 ust. 1 lit. f  RODO (interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz na adres biuro@kamanmarketing.plPrawo dostępu do informacji.Prawo dostępu do danych osobowych.Prawo do sprostowania danych osobowych.Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.Prawo do przenoszenia danych.Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem serwisu KAMAN Beauty https://kamanbeauty.pl oraz naszych profili w mediach społecznościowych. Zapewniamy, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Meta (Facebooka) Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wymagany przez przepisy europejskie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, do czasu utraty przydatności lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), a maksymalnie 3 lata lub 6 lat w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z obroną roszczeń.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

Jeżeli chcesz rozwinąć biznes Beauty – powinnaś
skupić się na jego rozwoju.

Na zarządzaniu zespołem, prowadzeniu szkoleń i dostarczaniu wysokiej jakości usług, a czasem po prostu pozwolić sobie odpocząć i poświęcić czas dla samej siebie i bliskich.

Przestań walczyć z algorytmami Social Mediów, stresować wynikami reklam i zastanawiać się, dlaczego post Twojej konkurencji ma o 20 lajków więcej, niz Twój.

Wypełnij brief, dzięki któremu lepiej poznamy sytuację Twojego salonu i powierz jegomarketing w ręce specjalistów.

Pozwól nam poznać Twój salon i dostosować ofertę
konkretnie do Twoich potrzeb.

Opowiedz nam, jakiego filmu potrzebujesz i pozwól
nam stworzyć nagranie realizujące cele Twojego salonu.